Valná hromada TJ Horní Újezd se konala 19. ledna 2018 v pohostinství v Horním Újezdě za účasti 41 členů a šesti hostů. Mezi hosty nechyběli starostové okolních obcí – Radek Boštík – Horní Újezd, Josef Jebousek – Desná, František Bartoš – Poříčí a Luboš Šplíchal – Budislav.

V úvodu přivítal předseda TJ Zdeněk Beneš všechny zúčastněné, kteří následně minutou ticha vzpomněli na v loňském roce zemřelého Josefa Čermáka, jednoho ze zakládajících členů naší TJ.

Následně všichni členové zvolili orgány valné hromady.

Předseda TJ přednesl zprávu za rok 2017, v níž kladně hodnotil výsledky mládeže, proběhlé akce v roce 2017 (oprava střídaček, koncert Dua Volínová a Žákovec, taneční zábavy nebo organizace Újezského poháru) a finanční výsledek TJ za loňský rok. V dalším bodě přednesl finanční zprávu za rok 2017, který se stal po finanční stránce jedním z nejúspěšnějších roků v historii TJ.

Zprávu revizní komise přednesl její předseda Václav Žďára. Revizní komise v loňském roce nezaznamenala žádné nesrovnalosti v činnosti TJ.

K výsledkům jednotlivých mužstev se ve svých zprávách vyjádřili tréneři, případně vedoucí mužstev. Zdeněk Beneš ml. chválil výsledky mladší přípravky a poděkoval starostům nejen za možnost využívání sportoviště okolních obcí. Fratišek Bartoš ve zprávě o mužstvu starší přípravky chválil herní projev, bojovnost týmu a dosažené výsledky. Vyzdvihl i vyhlášení Radka Kusého nejlepším střelcem okresního přeboru starších přípravek. Po dlouhé době se na valné hromadě hodnotily i výsledky žáků, kteří nastupují společně s týmem Morašic. Trenér Pavel Beneš pochválil mužstvo a spokojenost s herním projevem. Roman Chadima zhodnotil kategorie dorostu a mužů. Slova chvály hledal velmi těžko, v kategorii dorostu se po sezoně 2016/2017 již Horní Újezd na fotbalové mapě nenachází a výsledky mužů také příliš optimistické nejsou.

Jako každoročně jsme pogratulovali členům, kteří v letošním roce oslaví životní jubileum.

V dalším bodě došlo k rozšíření výboru TJ o Pavla Havlíka a Jindru Faltyse. Do revizní komise byl navržen Jan Beneš. Souhlas s těmito změnami vyjádřili všichni členi TJ.

Diskuzi zahájil poděkováním za pozvání a přáním, aby se TJ dařilo v příštích letech, pan Vlastimil Čermák. František Bartoš poděkoval výboru TJ a předsedovi Zdeňku Benešovi za činnost a vyzval mladší generace k zapojení do práce TJ. Ve stejném duchu se nesl i příspěvek Luboše Šplíchala a Josefa Jebouska. Hornoújezdský starosta Radek Boštík poděkoval předsedovi a výboru TJ za odevedenou práci a pronesl přání, aby TJ fungovala tak jako nyní i v letech budoucích. Dále projevil přání, aby se do vedení TJ zapojili další schopní lidé, neboť nároků na předsedu a jeho nejbližší spolupracovníky stále přibývá. Radek Boštík sdílel i aktuální informace ohledně dotace na víceúčelové hřiště.

Po diskuzi valná hromada TJ schválila usnesení, které přednesl Kamil Prokop.

Na závěr poděkoval předseda TJ starostům obcí Horní Újezd, Poříčí, Desná a Budislav nejen za finanční pomoc, sponzorům Taurus Trans, Stavebnímu sdružení Boštík a ZD Dolní Újezd. Díky patřili i všem členům výboru TJ, trenérům, hráčům a všem, kteří se podílí na činnosti TJ.

Ing. Jan Beneš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.