Valná hromada TJ Horní Újezd se tradičně konala v místním pohostinství za účasti 46 členů a 3 hostů. Jako každý rok i letos jsme přivítali i některé starosty okolních obcí – ing. Radek Boštík – Horní Újezd a Jaroslav Kladivo – Desná.

Krátce po devatenácté hodině přivítal předseda TJ Zdeněk Beneš všechny zúčastněné, kteří minutou ticha uctili památku dvou zemřelých členů TJ, kteří nás v loňském roce opustili – p. Ladislav Chadima a zakládající člen naší TJ p. Adolf Vejrych.

Po volbě orgánu valné hromady zhodnotil předseda TJ  uplynulý rok 2018, kde zazněla po stránce sportovní chvála zejména na výsledky mládeže a poděkování všem trenérům, kteří dělají činnost zdarma a ve svém volném čase. Další částí bylo zhodnocení kulturních akcí a zejména popis cesty k získání dotace a realizaci největší investiční akce v historii TJ – Modernizace sportovního areálu – vybudování hřiště s umělým povrchem. Předseda TJ následně přednesl i finanční zprávu za rok 2018.

Zprávu revizní komise přednesl její předseda Václav Žďára. Revizní komise v loňském roce nezaznamenala žádné nesrovnalosti v činnosti TJ.

K výsledkům jednotlivých mužstev se jako každoročně ve svých zprávách vyjádřili tréneři, případně vedoucí mužstev. Hlavní trenér mladší přípravky Zdeněk Beneš ml. zhodnotil velmi kladně výsledky a přístup všech hráčů. Zprávu za starší přípravku připravil František Bartoš a přednesl Jiří Kučera – i zde zazněla chvála. Nový tým mladších žáku hodnotil trenér Jiří Kučera, který kvitoval přihlášení do přeboru Chrudimska a i zde zněla z jeho úst chvála. Poslední mládežnický tým starší žáky zhodnotil trenér Pavel Beneš. Všichni trenéři ocenili spolupráci v souklubí s Morašicemi. Výkony družstva mužů hodnotil vedoucí mužstva Roman Chadima a i s ohledem na sestup do okresního přeboru nebylo jeho hodnocení příiliš pozitivní.

I letos proběhla grataluce a předání dárkových balíčků členům, kteří v letošním roce oslaví kulaté jubileum. Ke každému oslavenci připravil krátký medailonek František Mokrejš.

V úvodu diskuze si vzal slovo starosta obce ing. Radek Boštík, který poděkoval p. Františku Mokrejšovi, který jako starosta v přechozích letech zajistil výkupy pozemků pod celým sportovním areálem do vlastnictví obce. Dále poděkoval za činnost v rámci organizace projektu, kde největší dík patřil p. Zdeňkovi Benešovi. Starosta obce poděkoval i za fyzickou práci členů, kteří při budování přiložili ruku k dílu. Dále p. Boštík podotkl, že bez TJ by nebylo možné akci zrealizovat, neboť díky tomu, že žádost, kterou podala TJ svým jménem, bylo získáno v hodnocení o tři body více, které, jak se později ukázalo, byly rozhodující.

Starosta obce pochválil výsledky mládeže a poděkoval i za kulturní stránku, kde je TJ nejaktivnějším spolkem. Svůj proslov zakončil poděkováním za pomoc při organizaci soutěže Vesnice roku a Setkání rodáků.

Starosta obce Desné poděkoval zejména za činnost, kterou TJ organizuje pro děti a mládež. František Stružinský v diskuzi shrnul činnost staré gardy, kdy však došlo pouze k jedné schůzce. Na závěr se do diskuze zapojil Miloš Kopecký, který poděkoval TJ za jubilanty.

Po diskuzi valná hromada TJ schválila usnesení, které přednesl Kamil Prokop.

Na závěr poděkoval předseda TJ starostům spřízněných obcí nejen za finanční pomoc, sponzorům Taurus Trans, Stavebnímu sdružení Boštík a ZD Dolní Újezd. Díky patřily i všem členům výboru TJ, trenérům, hráčům a všem, kteří se podílí na činnosti TJ.

Ing. Jan Beneš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.