Letošní valná hromada se konala dne 17.1.2020 v pohostinství v Horní Újezdě za účasti 54 členů a starostů obcí Horní Újezd, Desná, Poříčí a Budislav. V úvodu jsme minutou ticha uctili památku členů, kteří nás v roce 2019 opustili – Josef Bobek a Mirek Chadima. Po volbě předsedajícího schůze, zapisovatele a návrhové komise následovala Zpráva o činnosti TJ v roce 2019, kterou přednesl předseda TJ pan Zdeněk Beneš.

V loňském roce jsme dokončili terénní úpravy kolem víceúčelového hřiště, a vedení TJ provedlo i vyúčtování dotace na zbudování této nejnákladnější akce v historii TJ. Důležité je i to, že hřiště neleží ladem, ale často je na něm vidět pohyb sportovců ze širokého okolí. Kladně byla zhodnocena instalace ochranných sítí za branky na fotbalovém hřišti.  Ani po kulturní stránce jsme nezaháleli, pořádali jsme koncerty Dua Sonet, Libkovanky, podzimní taneční zábavu a klasickou štěpánskou. Vzhledem k tomu, že všechna utkání mládežnických mužstvem proběhla na našem hřišti, tak byl velmi pěkný zisk z bufetu. V roce 2019 se velmi povedl Dětský sportovní den, kde sportovalo více než 50 dětí. Povedl se i zájezd na Újezdský pohár, který jsme letos pojali jako vzpomínku na Mirka Chadimu. Na jeho počest byl uspořádán tradiční vánoční turnaj ve stolním tenise nově nazvaný jako „Kranklův memoriál“.

I po sportovní stránce se nám vedlo. Všichni trenéři či vedoucí mužstev zhodnotili výkony svých svěřenců. Mladší přípravka na podzim nepoznala v mistrovských utkáních hořkost porážky, pracujeme i s nejmenšími dětmi – fotbalovou školičkou. Dobré jarní výkony zopakovali na podzim i starší elévové. Mladší žáci obsadili druhé místo v přeboru Chrudimska a to je jistě pěkný výsledek. I starší žáci podávali výborné výkony. V nové sezoně jsme v souklubí Horní Újezd/Morašice (stejně jako v ostatních mládežnických mužstvech) přihlásili i dorost, který si na první sezonu nevedl špatně. Mužstvo mužů se podařilo vhodně doplnit a i oni svými výkony bavili početné publikum.

Vyhlášeni byli i tři nejlepší hráči v kategorii dorost a muži. Nejlepší dorostencem se stal Vojta Opletal, druhý byl vyhlášen Pavel Beneš a třetí Tomáš Briol. Mezi muži zvítězil před třetím Markem Kusým a druhým Jakubem Faltysem, Vojta Lněnička.

V roce 2020 nás čeká dětský karneval, další koncert Dua Volínová – Žákovec a samozřejmě tradiční štěpánská zábava, určitě uspořádáme dětský sportovní den a zájezd na Újezdský pohár. Dále bychom rádi podali žádost do několika dotačních programů a i letos by neměl chybět Kranklův memoriál. A samozřejmě nebude chybět to hlavní – fotbal.

Následovala zpráva o hospodaření TJ, které letos skončilo drobnou ztrátou, nicméně vzhledem k proběhlým investicím je to pochopitelné. Vašek Žďára, předseda revizní komise, neshledal žádnou závadu v hospodaření.

Vzhledem k úmrtí Mirka Chadimy bylo nutné doplnit výbor TJ. Jednohlasně byl do výboru TJ zvolen Miloš Kopecký. Jako každý rok i letos obdrželi drobný dar oslavenci, kteří v roce 2020 oslaví kulatiny – letos šlo o padesátníky Luďka Renzu a Pavla Prokopa a sedmdesátníky Josefa Němce, Standu Šinkoru a Josefa Flídra – všem přejeme hlavně zdraví.  

V diskuzi jako první vystoupil starosta Poříčí (a zároveň trenér starší přípravky) Fanda Bartoš, který poděkoval za sportovní i kulturní činnost TJ. Chválil i činnost výboru a poděkoval všem trenérům. V diskuzi pokračoval starosta Budislavi Luboš Šplíchal a i on chválil práci s mládeží. Na stejném téma mluvil i starosta Desné Jarda Kladivo, který děkoval za činnost mládežnických trenérů. Starosta Horního Újezd ing. Radek Boštík poděkoval vedení TJ, trenérům a vedoucím. Stejně jako předchozí „kolegové“ chválil práci s mládeží a kulturní činnost v obci a konstatoval, že příspěvek obce na naši činnost je vynaložen dobře. Poděkování patřilo i starostům ostatních obcí za vynikající spolupráci. Všichni starostové potvrdili spolupráci v roce 2020.

Předseda TJ Zdeněk Beneš poděkoval za spolupráci všem zastupitelům obcí nejen za pomoc finanční, ale i materiální v různých oblastech. Diskuzi ukončil p. Josef Flídr, který chválil a děkoval TJ, že myslí na jubilanty.

Závěrem předseda TJ nastínil nové fungování bufetu, a poděkoval Jardovi Kladivovi za provozování. Jarda bude v bufetu působit i nadále, ač ne tak výrazně. Poděkování patřilo obcím Horní Újezd, Desná, Poříčí a Budislav, všem sponzorům – Taurus Trans, Stavební sdružení Boštík, BAVO Poříčí, ZD Dolní Újezd. Díky patřily i rodičům všech mladých fotbalistů, trenérům, vedoucím mužstev, pořadatelům, obsluze bufetu, obecním pracovníkům a v neposlední řadě manželkám a partnerkám všech členů.

Ing. Jan Beneš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.