Vzhledem k uvolňování vládních opatření schválil výkonný výbor TJ Horní Újezd zahájení tréninkové činnosti jednotlivých mužstev v týdnu od 4. 5. 2020. Vycházíme přitom z výkladového stanoviska České unie sportu ze dne 25. 4. 2020, ze kterého mj. vyplývá:
– v rámci tréninku může společně sportovat skupina čítající maximálně 10 lidí
– na venkovních sportovištích nejsou povinné ochranné prostředky dýchacích cest (nos, ústa), je však nutné dodržovat vzdálenost nejméně 2 metry
– nesmí být využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, sprchy a podobná zařízení, s výjimkou používání záchodů za podmínek, že je nastaven režim tak, aby se ve vnitřních prostorech nepotkávalo vícero osob; v těchto případech je však třeba zabezpečit provádění zvýšených hygienických opatření
– doporučuje se mít „roušku“ alespoň s sebou, kdyby se sportující osoba dostala do situace, při které lze nasazení takové ochrany dýchacích cest považovat za vhodné

Jednotlivé kategorie budou trénovat dle následujícího rozpisu:
fotbalová školička, přípravky – pondělí + čtvrtek 16:30 – 18:00, zahájení 4. 5.
žáci – úterý + pátek 16:30 – 18:00, zahájení 5. 5.
dorost, muži – pátek 18:00, zahájení 8.5.

Žádáme rodiče, aby neposílali na tréninky děti se sebemenšími zdravotními problémy. Dále apelujeme při sportovních aktivitách v tomto období vedle samozřejmého dodržování omezujících opatření na používání zdravého selského rozumu.

Mgr. Zdeněk Beneš

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.