O víkendu 10. – 11. 10. se odehrají okresní soutěže všech kategorií dle rozlosování podle níže  uvedeného stanoviska Generálního sekretáře FAČR. Za dodržení veškerých omezení odpovídá organizátor utkání. Žádáme v této souvislosti o zodpovědný přístup všech a především hostující družstva, aby nekomplikovala situaci organizátorům přítomností vlastních příznivců apod.

Od pondělí 12. 10. 2020 do (zatím) 25. 10. 2020 budou soutěže řízené OFS Svitavy přerušeny a je zakázáno používat veškeré vnitřní prostory (zejména šatny, umývárny) sportovišť, což platí i pro tréninky.

Rozhodnutí o stanovení případných náhradních termínů nesehraných kol a dalších náležitostech učiní STK Svitavy v návaznosti na opatření státních orgánů ČR.

Pravidla pro utkání regionálního fotbalu na víkend 10. – 11. 10. 2020

1. Utkání se účastní nejvýše 130 osob (hráči, rozhodčí a osoby zabezpečující organizační a technické zázemí).

2. Diváci mají zakázáno se fotbalových utkání účastnit; to platí i v případě

a) vnitroareálových restaurací a podobných zařízení,

b) rodičů, kteří neplní některou z funkcí podle bodu 1.

3. Za dodržení omezení podle bodů 1 a 2 odpovídá organizátor utkání.

4. Použití veškerých vnitřních prostor (zejména šatny, umývárny atd.) sportoviště je pro osoby podle odstavce 1 do 12. 10. 2020 povoleno.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.