V neděli 10.7. jsme v našem sportovním areálu uspořádali další ročník tradičního Dětského sportovního dne. Využili jsme k tomu prostory fotbalového hřiště, víceúčelového hřiště a jízda na kole se uskutečnila na plácku mezi dětským a víceúčelovým hřištěm. I přes chladnější počasí se sešlo více než padesát dětí, pro které bylo připraveno 19 stanovišť. Čtyři z nich byly hodnocené – překážkový běh, opičí dráha, střelba ze vzduchovky a jízda na kole. Dále si děti mohly vyzkoušet celou řadu sportů a pohybových aktivit – např. fotbal, tenis, florbal, lukostřelbu, basketbal a spoustu dalších. Za zdařilé odpoledne patří poděkování všem pořadatelům, sponzorům (letos jsme poprvé měli skákací hrad) a všem účastníkům akce.

Mgr. Zdeněk Beneš