Tělovýchovná jednota Horní Újezd

Vás zve na valnou hromadu TJ Horní Újezd, která se koná

v pátek 10. února 2023 v 19:00

v bývalém pohostinství Horní Újezd

                                   Program:         Zahájení

                                                           Zpráva o činnosti TJ za rok 2022

                                                           Finanční zpráva

                                                           Zpráva revizní komise

                                                           Zhodnocení jednotlivých mužstev

                                                           Diskuze

                                                           Závěr

Možnost zaplacení členských příspěvků na rok 2023

Občerstvení zajištěno                                                Účast členů nutná