Jarní část fotbalové soutěže byla pro oddíl kopané úspěšná. Mužstvo se umístilo na prvním místě tabulky IV. třídy okresního přeboru a postoupilo do 3. třídy okresní přeboru Svitavska. Podzimní část 3. třídy okresního přeboru Svitavska skončila pro TJ Horní Újezd ziskem 10 bodů a 8.místem v tabulce. Jedním z důvodů bylo časté pracovní vytížení hráčů. Dalším problémem byl nedostatek rozhodčích v okrese a proto se TJ Horní Újezd rozhodla vyslat jednoho člena na školení rozhodčích. K 31.12.1971 měla TJ Horní Újezd 86 členů, z toho 33 dospělých. Majetek TJ Horní Újezd k tomuto datu činil 11321 Kčs.

Po rozboru výsledků z roku 1971 bylo přistoupeno v oddíle kopané TJ Horní Újezd k náročnější přípravě na jarní kola fotbalového přeboru 3. třídy Svitavska 1972. Mužstvo se umístilo na 6. místě. V podzimní části se oddíl umístil na předposledním místě soutěže. TJ Horní Újezd se v tomto roce podílela také na veřejném životě v obci. Členové TJ Horní Újezd odpracovali 514 hodin na brigádách volebního programu. Byl také zvolen nový výbor TJ Horní Újezd, jehož předsedou se stal Adolf Vejrych. V roce 1972 byl vytvořen samostatný výbor oddílu kopané. Jeho předsedou se stal Bohumil Novák, který v této funkci zůstal až do roku 2005.

V roce 1973 měl oddíl kopané TJ Horní Újezd tři družstva – muže, dorost a žáky. Po jarní části sezóny skončilo družstvo mužů na 7. místě 3. třídy okresního přeboru Svitavska, což znamenalo záchranu v soutěži. Družstvo dorostu svou soutěž ještě nehrálo a žáci skončili na 4. místě. Během jarní části soutěže byl sehrán první zápas na hřišti u silnice, kde se hraje dodnes. Utkání bylo sehráno 23.4.1973. Byl to mistrovský zápas Horní Újezd – Litomyšl „B“, který domácí vyhráli 2:1. V létě roku 1973 Adolf Vejrych a František Mokrejš navrhli znak TJ Horní Újezd. TJ Horní Újezd pořádala také brigády, například členové TJ Horní Újezd pomáhali při bílení školy v Horní Újezdě. 22.9.1973 zorganizovala TJ Horní Újezd v Kulturním domě TJ Horní Újezd Vinobraní, což byla taneční zábava, která zajistila TJ Horní Újezd značný finanční výdělek a tak se rozhodlo, že tato kulturní akce bude pořádána každým rokem.V podzimním kole obsadilo družstvo mužů 4.místo v okresním přeboru Svitavska 3. třídy. V prosinci uspořádala TJ Horní Újezd lyžařské závoděna kopci zvaném „Drahošák“. Na naprostý závěr roku 1973 uspořádala TJ Horní Újezd Silvestrovskou zábavu. K 31.12.1973 měla TJ Horní Újezd 78 členů a majetek činil 15753 Kčs.

V roce 1974 si výbor TJ Horní Újezd dal za úkol zlepšit politicky – výchovnou práci. Dalšími cíli bylo zajištění brigád, zábav a zvýšení členské základny. Od 8.3. 1974 do 13.3.1974 bylo soustředění hráčů oddílu kopané mužů na Husích boudách v Krkonoších. Soustředění se ale zúčastnilo pouze 11 hráčů. Hlavním organizátorem soustředění byl Josef Čermák. Činnost TJ Horní Újezd byla zhodnocena na výroční schůzi 15.12.1974. 21. 12.1974 uspořádala TJ Horní Újezd první ročník turnaje ve stolním tenise. Vítězem se stal Richard Kučík, který v té době vedl pohostinství na Horním Újezdě. K 31.12.1974 činil majetek TJ Horní Újezd 14318 Kčs a TJ Horní měla 80 členů.

Jarní kolo okresního přeboru roku 1975 nebylo pro družstvo mužů úspěšné a tým sestoupil do 4. třídy okresního přeboru Svitavska. Ve dnech 5.3.1975 – 9.3.1975 se uskutečnilo soustředění hráčů mužstva mužů v Krkonoších na Husí boudě. Soustředění se zúčastnilo pouhých 8 hráčů. V létě TJ Horní Újezd uspořádala na svém hřišti v Horním Újezdě „Sportovní den“. Vyvrcholením této akce bylo utkání v kopané mezi fanoušky a fanynkami TJ Horní Újezd. Dne 27.8.1975 bylo povoleno JZD Horní Újezd rozšíření hřiště. Ze starých rozměrů 52×90 m se hřiště zvětšilo na 63×102 m. Družstvo mužů skončilo ve 4.třídě okresního přeboru po podzimní části na 2. místě. Dorost TJ Horní Újezd skončil ve 3. třídě na 4. místě. Rok 1975 byl ukončen „Silvestrovskou zábavu“, které se zúčastnilo 525 platících diváků. K 31.12.1975 měla TJ Horní Újezd 81 členů a majetek činil 20479 Kčs.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.