Činnost TJ Horní Újezd v letech 2016 – 2020

Rok 2016 byl zahájen valnou hromadou, která se konala 22. ledna za účasti 54 členů starších osmnácti let. Byl schválen nový název našeho spolku – Tělovýchovná jednota Horní Újezd, z.s. V závěru ledna jsme uspořádali tradiční dětský karneval, který uváděl Mirek Lipavský, a taneční zábavu. K úplné spokojenosti na obou akcích chyběla větší návštěvnost. V pátek 10. června […]

více

Film S historií v zádech online ke zhlédnutí

S historií v zádech je příběh Tělovýchovné jednoty Horní Újezd zpracovaný jako filmový dokument. Vznikal více než rok a svoji premiéru měl v březnu 2015. Mapuje celou existenci tohoto spolku, vzpomínky na všechny vrcholy i pády přinášejí pamětníci, kteří ve filmu vystupují. Všechny informace doplňuje řada fotografií z jednotlivých období. Film je nyní online ke […]

více

Činnost TJ Horní Újezd v letech 2011 – 2015

Rok 2011 začal valnou hromadou, která se konala 27. ledna v hornoújezdském hostinci za účasti 52 členů. Začátkem března jsme uspořádali taneční zábavu a dětský karneval. Během zimní přípravy dorost odehrál turnaj na umělé trávě v Chocni, muži hráli přípravné zápasy na umělé trávě v Ústí nad Orlicí, proběhlo třídenní soustředění v Boskovicích, kterého se […]

více

Činnost TJ Horní Újezd v letech 2006 – 2010

Na valné hromadě 24. února 2006 byl zvolen nový výbor TJ Horní Újezd na čtyřleté období. Po mnoha letech v něm nefiguroval dlouholetý předseda a pokladník Bohumil Novák. Novým předsedou TJ Horní Újezd se stal Zdeněk Beneš z Desné. Naše hřiště bylo na počátku roku 2006 třikrát zaplaveno velkým množstvím vody. V červnu jsme uspořádali […]

více

Činnost TJ Horní Újezd na počátku třetího tisíciletí

TJ Horní Újezd vstoupila do nového milénia uspořádáním turnaje ve stolním tenise. Sportovní ples uspořádala TJ Horní Újezd 2.února 2001. Ples navštívilo 147 lidí. V zimě roku 2001 se družstvo mužů zúčastnilo fotbalového turnaje pořádaného krajským výborem fotbalového svazu České republiky. Výroční schůze TJ Horní Újezd se uskutečnila 16.března 2001. Byla zde vyhodnocena činnost organizace […]

více

Období činnosti TJ Horní Újezd 1996 – 2000

16. února 1996 uspořádala TJ Horní Újezd tradiční sportovní ples. Výroční schůze TJ Horní Újezd se uskutečnila 24.února 1996 za účasti 50-ti členů TJ Horní Újezd . Došlo zde ke změně ve výboru TJ Horní Újezd. Místopředsedou se stal Zdeněk Bednář. V této době měla TJ Horní Újezd 116 členů a majetek dosahoval výše 269000 […]

více

Činnost TJ Horní Újezd v období 1991 – 1995

V roce 1991 se činnost TJ Horní Újezd dostala poněkud na pozadí celorepublikového procesu demokratizace. Všechna mužstva oddílu kopané si vedla ve svých soutěžích ročníku 1990/1991 úspěšně. V jarní části skončilo „A“ družstvo mužů na 10.místě, „B“ tým mužů skončil ve 3.třídě okresního přeboru poslední, dorost obsadil v krajské soutěži 11.místo. Žáci postoupili do krajské […]

více

Činnost TJ Horní Újezd v letech 1986 – 1990

Rok 1986 zahájila TJ Horní Újezd výroční schůzí, která se konala 9.2.1986 v Kulturním domě Horní Újezd. Hlavním cílem bylo udržení družstva mužů v I.B třídě. Byl zde také zvolen nový výbor TJ Horní Újezd. Předsedou se stal Bohumil Novák, místopředsedou Vlastimil Čermák. Začátkem roku 1986 uspořádala TJ Horní Újezd turnaj ve stolním tenise a […]

více

Období činnosti TJ Horní Újezd 1981 – 1985

Výroční schůze TJ Horní Újezd se konala 17.1.1981 v Kulturním domě Horní Újezd. V roce 1981 koupila TJ Horní Újezd mobilní buňky, které byly postaveny 25.8.1981 a slouží jako šatny až do dnešních dnů. Na žádost předsedy TJ Horní Újezd byla provedena změna ve vedení organizace – předsedou TJ Horní Újezd se na výborové schůzi […]

více