Výroční schůze TJ Horní Újezd se konala 17.1.1981 v Kulturním domě Horní Újezd. V roce 1981 koupila TJ Horní Újezd mobilní buňky, které byly postaveny 25.8.1981 a slouží jako šatny až do dnešních dnů. Na žádost předsedy TJ Horní Újezd byla provedena změna ve vedení organizace – předsedou TJ Horní Újezd se na výborové schůzi 9.10.1981 stal Bohumil Novák. Po jarním kole roku 1981 skončili muži na 2. místě okresního přeboru Svitavska 4.třídy, dorost ve 4.třídě skončil na 5.místě. Podzimní část soutěží pak byla pro oddíl kopané TJ Horní Újezd velmi úspěšná. Muži přezimovali na 1.místě, dorost skončil stejně jako žáci druhý.

Další výroční schůze TJ Horní Újezd se konala 17.1.1982. Na ní byla zhodnocena činnost TJ Horní Újezd za rok 1982. Jarní část fotbalových soutěží sezóny 1981/82 skončila pro TJ Horní Újezd velmi úspěšně, neboť družstva dorostu i mužů postoupila do okresního přeboru. Během roku 1982 bylo rovněž dosaženo smlouvy o dočasném užívání pozemku, na kterém stojí hřiště TJ Horní Újezd. V tomto roce byly také uvedeny do provozu a trvalého užívání kabiny v mobilních buňkách. Doprava hráčů k zápasu byla zajišťována vlastním autobusem Robur a výpomocí od JZD autem Avia. Po podzimní části okresního přeboru se muži umístili na 9. místě, dorost na 3. místě a žáci na 8. místě. Členská základna k 31.12.1982 čítala 97 členů, z toho 11 žen. Oddíl kopané získal v roce 1982 titul Vzorný oddíl. Majetek k 31.12.1982 činil 31885 Kčs.

Výroční schůze roku 1983 se konala v jídelně JZD v Desné 15.ledna, kde proběhla úprava počtu členů výboru TJ Horní Újezd. Ze stávajících 13 členů byl počet snížen na 9. Během roku 1983 se členové TJ Horní Újezd zúčastňovali různých brigád. 18.2.1983 došlo k zapojení elektrického osvětlení kabin patřících TJ Horní Újezd. V roce 1983 měla TJ Horní Újezd 106 členů. Jarní část sezóny 1982/1983 skončila pro družstvo mužů 10.místem, dorost byl o poznání úspěšnější, soutěž dokončil na 3.místě z celkového počtu 13-ti účastníků. Jelikož první oddíl Jaroměřic i druhý oddíl Svitavy „B“ se postupu vzdaly, měl by postoupit dorostenecký oddíl TJ Horní Újezd. Ten ale nedostal od správce soutěží nabídku k postupu, proto z I. krajské třídy nikdo nesestoupil a místo dorostu TJ Horní Újezd zůstal v soutěži celek sousedního Sokola Dolního Újezdu. Žáci se ve své soutěži skupiny Litomyšlska umístili na 7.místě. Tato soutěž měla 10 účastníků. 2.7.193 bylo sehráno utkání mezi starou gardou a tehdejším týmem mužů přátelské utkání. Zvítězilo družstvo mužů 6:3. Po zápase proběhly oslavy patnácti let trvání oddílu kopané TJ Horní Újezd.

Rok 1984 byl v TJ Horní Újezd zahájen tradičně výroční schůzí. Ta se uskutečnila v Kulturním domě 14.1.1984. Zde byl výbor TJ Horní Újezd rozšířen o dva členy ( Ladislav Kladivo a Alena Chadimová ). Za dosažené výsledky získala TJ Horní Újezd titul „Vzorná Tělovýchovná jednota 2. stupně“. V jarní části soutěží obsadili muži 5.místo, dorost skončil 6.. Obě tyto mužstva působila v okresním přeboru. Žáci obsadili v přeboru Litomyšlska 3.místo. Po podzimní části roku 1984 skončilo družstvo mužů na 1.místě okresního přeboru. Za odměnu byl pro hráče uspořádán dne 12.12.1984 zájezd do Prahy na fotbalové utkání poháru UEFA Bohemians Praha – Tottenham Hotspur. Za rok 1984 odpracovali členové TJ Horní Újezd 1198 brigádnických hodin. Během tohoto roku se však také vyskytl problém s nedostatkem funkcionářů. V tomto roce byl rovněž zbudován rozhlas na kabinách a lávka přes řeku Desinku, která protéká těsně kolem hřiště. V rámci oslav Mezinárodního dne žen roznesli funkcionáři věcné dary manželkám hráčů TJ Horní Újezd jako poděkování za přízeň a podporu v činnosti. K 31.12.1984 měla TJ Horní Újezd 110 členů. Majetek k tomuto datu dosahoval výše 38100 Kčs.

Fotbalově nejúspěšnější roky pro TJ Horní Újezd začínají roku 1985, kdy muži poprvé vyhráli okresní přebor a postoupili do I.B krajské třídy, skupiny D. Dorost ukončil ročník 1984/85 na 12.místě okresního přeboru Svitavska. Žáci obsadili 4.místo v přeboru Litomyšlska. Před začátkem podzimní části fotbalových soutěží došlo k úpravám v okolí hřiště na Horním Újezdě. Byla provedena oprava zábradlí, laviček, byl vybudován plot podél řeky a lavičky pro náhradníky a vedení mužstev. Muži obsadili po podzimní části I.B třídy skupiny D poslední 14.místo se ziskem pouhých dvou bodů. Dorost obsadil v podzimní části okresního přeboru 5.místo, žáci v přeboru Litomyšlska skončili na 4.místě. Ke konci roku byla vydána klubová vlaječka TJ Horní Újezd. V tomto období roku 1985 měla TJ Horní Újezd 119 členů.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *