18.1.1976 uspořádala TJ Horní Újezd výroční členskou schůzi. Na rok 1976 chtěla TJ Horní Újezd postavit kabiny a oplocení hřiště, začlenit se do programu dárců krve a zlepšit cvičení žen a dětí. Sezóna 1975/76 skončila pro družstvo mužů umístěním na 2. místě tabulky 4. třídy Svitavska. Ztráta na vítěze činila 3 body. Dorost skončil na 4. místě 3.třídy Svitavska. TJ Horní Újezd v roce 1976 opět pořádala taneční zábavy. K 31.12.1976 měla TJ Horní Újezd 71 členů a majetek činil 18416 Kčs.

Další výroční schůze TJ Horní Újezd se uskutečnila 6.2.1977, na ní se zhodnotila činnost TJ Horní Újezd za rok 1976. Důležitým bodem byl neustálý problém s výstavbou kabin. Hlavním bodem byla volba nového výboru TJ Horní Újezd a fotbalového oddílu TJ Horní Újezd. Předsedou TJ Horní Újezd se stal Pavel Prokop, místopředsedou Bohumil Novák, který se zároveň stal předsedou fotbalového oddíl. Prvními sportovními akcemi roku 1977, které uspořádala TJ Horní Újezd, se stal již třetí ročník turnaje ve stolním tenise a lyžařské závody v blízkosti Kulturního domu Horní Újezd. Dne 30.7.1977 bylo provedeno komisionální řízení za účelem výběru staveniště pro výstavbu kabin. JZD Horní Újezd však odmítlo darovat TJ Horní Újezd potřebné pozemky, proto nemohlo k výstavbě kabin dojít. Členové TJ Horní Újezd se také účastnili brigád. Za jaro a podzim bylo odpracováno celkem 221 hodin. V sezóně 1976/77 muži i dorost skončili na 4. místě. Družstvo mužů hrálo 4. třídu okresního přeboru Svitavska, dorost 3.třídu.V srpnu byla uspořádána akce „Buď fit“, což byl pochod z Budislavi do Nových Hradů. V podzimním kole soutěží se muži umístili na 7. místě 3.třídy okresního přeboru Svitavska, dorost skončil na 4. místě okresního přeboru 4.třídy. V průběhu roku pořádala TJ Horní Újezd taneční zábavy. K 31.12.1977 činil majetek TJ Horní Újezd 19156 Kčs a TJ Horní Újezd měla 92 členů.

Nový rok začal pro TJ Horní Újezd jako vždy výroční schůzi. Ta se uskutečnila 8.1.1978. Jako největší klad činnosti TJ Horní Újezd bylo zhodnoceno překročení brigádnických hodin. Oproti plánu odpracovali členové TJ Horní Újezd v 1977 o 472 hodin navíc. TJ Horní Újezd uspořádala 12.března 1978 kulturní program k Mezinárodnímu dnu žen. V květnu uspořádala TJ Horní Újezd zájezd pro svůj oddíl dorostenců na přátelské fotbalové utkání Vysoké Mýto – Slavia Praha. Ročník 1977-1978 skončil pro družstvo mužů 6. místem ve 4. třídě okresního přeboru Svitavska. Dorost ve 3. třídě skončil na 3.místě. 23.července 1978 byl uspořádán první ročník žákovského turnaje, který vyhráli žáci Sokola Proseč. V srpnu ohradili členové TJ Horní Újezd své hřiště na Horním Újezdě. Dále se členové v roce 1978 zúčastnili výpomoci JZD Horní Újezd a Poříčí. V podzimní časti skončila fotbalová družstva TJ Horní Újezd takto: muži obsadili 5. místo ve 4. třídě Svitavska a dorost skončil ve 3.třídě stejného okresu na 6. místě. Stav členů TJ Horní Újezd k 31.12.1978 – 92 členů a k 31.12.1978 činil majetek TJ Horní Újezd 27746 Kčs.

V plánu na rok 1979 bylo uspořádání lyžařských závodů, žákovského turnaje, oslav Mezinárodního dne žen a uspořádání tanečních zábav.9.května 1979 se TJ Horní Újezd zúčastnila turnaje v minikopané v Dolním Újezdě, kde obsadila 2.místo. V roce 1979 získala TJ Horní Újezd také autobus Robur pro přepravu 18 cestujících. V jarním kole svých soutěžích obsadilo družstvo mužů 6.místo a družstvo dorostu 8.místo. V červenci uspořádala TJ Horní Újezd druhý ročník žákovské turnaje, ve kterém zvítězili domácí. Po podzimním kole skončilo družstvo mužů na 4. místě 4.třídy okresního přeboru Svitavska. Dorost sehrál pouze tři mistrovské zápasy v důsledku výskytu infekční žloutenky. Z tohoto důvodu se neuskutečnily tři taneční zábavy, protože byl okresním hygienikem vydán zákaz na pořádání těchto akcí. K 31.12.1979 měla TJ Horní Újezd 94 členů a majetek činil 15069 Kčs.

Rok 1979 byl vyhodnocen na výroční schůzi dne 13.1.1980. V té době bylo v TJ Horní době 15 bezplatných dárců krve. Tradiční lyžařské závody se kvůli nedostatku sněhu v roce 1980 neuskutečnily, zato turnaj ve stolním proběhl v lednu. V jarní části sezóny roku 1980 se družstvo mužů umístilo na 3. místě 4. třídy okresního přeboru Svitavska, v podzimní včásti skončil v této soutěži na 4. místě. Dorost na jaře obsadil 5. místo okresního přeboru 3.třídy, po podzimu přezimovali na 4. místě. Koncem roku 1980 jednali zástupci TJ Horní Újezd s národním podnikem Silnice o nákupu mobilních buněk, které by sloužily jako šatny a společenská místnost. K 31.12.1980 měla TJ Horní Újezd 105 členů, majetek činil 24000 Kčs.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.