16. února 1996 uspořádala TJ Horní Újezd tradiční sportovní ples. Výroční schůze TJ Horní Újezd se uskutečnila 24.února 1996 za účasti 50-ti členů TJ Horní Újezd . Došlo zde ke změně ve výboru TJ Horní Újezd. Místopředsedou se stal Zdeněk Bednář. V této době měla TJ Horní Újezd 116 členů a majetek dosahoval výše 269000 Kč. Po jarní části sezóny 1995/96 se družstvo mužů TJ Horní Újezd udrželo v I.B třídě,protože obsadili 12.místo. Žáci skončili v okresním přeboru Svitavska poslední z důvodu generačního problému a dorostu se povedlo postoupit do I.A třídy Východočeského kraje z okresního přeboru Svitavska. Zpestřením jarních soutěží v roce 1996 bylo přátelské utkání sehrané s hokejisty HC Pardubic. V letní přestávce bylo rozhodnuto o obnovení „B“ mužstva mužů TJ Horní Újezd. Družstvo bylo přihlášeno do 3.třídy okresního přeboru Svitavska. V letní přestávce uspořádala TJ Horní Újezd turnaj v kopané starých gard a turnaj v nohejbale. V listopadu byla zahájena instalace osvětlení na tréninkovém fotbalovém hřišti TJ Horní Újezd před Kulturním domem Horní Újezd. Rok 1996 zakončila TJ Horní Újezd tradiční Štěpánskou zábavou.

Rok 1997 zahájila TJ Horní Újezd tradičním turnajem ve stolním tenise. V únoru uspořádala TJ Horní Újezd sportovní ples. 15.února 1997 se uskutečnila výroční schůze TJ Horní Újezd za účasti 59 členů a jednoho hosta. K tomuto datu byl celkový počet členů organizace 150. Jarní část fotbalové sezóny 1996/97 skončila pro TJ Horní Újezd poměrně úspěšně – žádné z fotbalových družstev nesestoupilo ze své soutěže. V létě 1997 uspořádala TJ Horní Újezd v nohejbale. V červenci 1997 postihli velkou část České republiky zničující povodně. Touto přírodní katastrofou bylo postiženo i fotbalové hřiště TJ Horní Újezd. Kvůli spodním pramenům vody zůstalo celé hřiště šest týdnů pod vodou, proto mužstva kopané TJ Horní Újezd musela zahájit podzimní část svých soutěží na hřišti ve vedlejší vesnici Desné. Ke stálým mužstvům TJ Horní Újezd přibylo družstvo elévů, kde působí fotbalisté ve věku od sedmi do jedenácti let. Rok 1997 byl zakončen z pohledu TJ Horní Újezd Štěpánskou zábavou.

Další tradiční turnaj ve stolním tenise uspořádala TJ Horní Újezd na počátku roku 1998. Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů. 7.2.1998 se uskutečnila výroční schůze TJ Horní Újezd. Přítomno zde bylo 52 z celkového počtu 175 členů. Tato výroční schůze byla volební. Předsedou TJ Horní Újezd se opět stal Bohumil Novák, místopředsedou a zároveň předsedou fotbalového oddílu se stal Zdeněk Bednář. Sportovní ples uspořádala TJ Horní Újezd 7.února 1998. PO jarní části fotbalových soutěží ročníku 1997/98 bylo zrušeno „B“ družstvo mužů TJ Horní Újezd Důvodem byla malý počet hráčů. „A“ tým sestoupil z I.B třídy, kde skončil poslední, do okresního přeboru. Dorost obsadil 3. místo v I.A třídě a žáci skončili v okresním přeboru na 13. místě. V letní přestávce uspořádala TJ Horní Újezd turnaj v nohejbale a přátelské utkání s hokejisty Pardubic. Po podzimní části roku 1998 skončilo družstvo mužů poslední v okresním přeboru poslední. Dorost obsadil v I.A třídě 9. místo a žáci v okresním přeboru Svitavska skončili po podzimu na 4. místě. Rok 1998 zakončila TJ Horní Újezd tradičně Štěpánskou zábavou.

Rok 1999 byl z pohledu TJ Horní Újezd zahájen turnajem ve stolním tenise, který TJ Horní Újezd pořádala. Dne 12.února 1999 uspořádala TJ Horní Újezd sportovní ples, výroční schůze v tomto roce se konala až 13.března. K tomuto datu měla TJ Horní Újezd celkem 169 členů ( fotbalový oddíl – 131 členů, Asociace sportu pro všechny – 38 členů ). V dubnu 1999 došlo velké nepříjemnosti – v důsledky technické závady výměníku naftového topení shořel autobus TJ Horní Újezd u hasičské zbrojnice v Budislavi. Proto byla uspořádána sbírka na zakoupení nového autobusu. TJ Horní Újezd pomohli sponzoři a také okolní obce. V květnu 1999 bylo sehráno další přátelské utkání s hokejisty HC Pardubice. Konec soutěžního ročníku 1998/99 dopadl pro fotbalová družstva TJ Horní Újezd takto: muži skončili v okresním přeboru Svitavska na 10. místě, dorost obsadil 12.pozici v I.A třídě Východočeského kraje a žáci skončili druzí v okresním přeboru za vítězným oddílem z Bystré. V létě 1999 uspořádala TJ Horní Újezd turnaj v nohejbale a na žádost sousední obce Poříčí turnaj v kopané v rámci setkání obcí, které mají v názvu Poříčí. Po podzimu 1999 obsadili muži 5.místo v okresním přeboru Svitavska, dorost skončil 10. v I.A třídě Východočeského kraje a žáci obsadili 4. místo v okresním přeboru Svitavského okresu. Sportovní rok 1999 byl zakončen tradiční Štěpánskou zábavou.

Sportovní činnost TJ Horní Újezd v posledním roce tisíciletí byla zahájena tradičním turnajem ve stolním tenise za účasti 28 hráčů. Výroční schůze oddílu se konala 11.2.2000 za účasti 43 členů. Členská základna TJ Horní Újezd k 11.2.2000: fotbalový oddíl 131 členů, asociace sportu pro všechny 38 členů. Sportovní ples uspořádala TJ Horní Újezd 25. února. V zimním období se družstvo mužů zúčastnilo fotbalového turnaje, který pořádal Východočeský fotbalový svaz. V březnu byl zakoupen nový autobus. Další přátelské utkání hornoújezdských fotbalistů s hokejisty z Pardubic v kopané se uskutečnilo 10. června. Výsledky fotbalových soutěží ročníku 1999/2000: Muži obsadili v okresním přeboru 7. místo, dorost v I.A třídě 12. místo, které znamenalo sestup do okresního přeboru Svitavska a žáci skončili v okresním přeboru 2. za vítězným oddílem Sebranic. V červenci 2000 zajišťovala TJ Horní Újezd svým autobusem Karosa dopravu hráčů, kteří se účastnili Mistrovství světa v in-line hokeji, které se konalo v Pardubicích. Při odvozu hráčů z Chile na letiště do Prahy došlo k vážné nehodě dvou autobusů, při které byl autobus TJ Horní Újezd naprosto zničen. Nehoda si vyžádala jednu lidskou oběť – trenér chilských hokejistů tuto tragickou nehodu nepřežil. Po podzimní části fotbalových soutěží obsadilo družstvo mužů 6.místo v okresním přeboru Svitavska, dorost ve své kategorii v této soutěži přezimoval na 1. místě a žáci obsadili také v okresním přeboru 2.místo. Elévové ve své čtyřčlenné tabulce okresního přeboru Svitavska skončili po podzimu 2000 na 3. místě. Rok 2000 zakončila TJ Horní Újezd tradičně Štěpánskou zábavou, kterou uspořádala 25.prosince.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *