V roce 1991 se činnost TJ Horní Újezd dostala poněkud na pozadí celorepublikového procesu demokratizace. Všechna mužstva oddílu kopané si vedla ve svých soutěžích ročníku 1990/1991 úspěšně. V jarní části skončilo „A“ družstvo mužů na 10.místě, „B“ tým mužů skončil ve 3.třídě okresního přeboru poslední, dorost obsadil v krajské soutěži 11.místo. Žáci postoupili do krajské soutěže. Dále byla v 1991 zakoupena další mobilní buňka od firmy Silnice Litomyšl, která dodnes louží jako kabina pro hostující tým. Hráči oddílu kopané TJ Horní Újezd se zúčastnili soustředění v Martinicích a fotbalového turnaje v Křenově.

Plánovaný vznik oblastních žup se stal skutečností 11.ledna 1992. V tomto roce se družstvo mužů TJ Horní Újezd zúčastnilo soustředění na Velké Moravě. Celý rok 1992 byl pro všechny členy TJ Horní Újezd velmi náročný, protože docházelo k významným změnám jak na poli organizačním tak na poli ekonomickém.

Nejzásadnější událostí roku 1993 je určitě rozdělení Československa na Českou a Slovenskou republiku. Fotbalová mužstva TJ Horní Újezd se zúčastnila turnajů v kopané v Dolním Újezdě a v Čisté a fotbalového soustředění v Martinicích. TJ Horní Újezd v roce 1993 uspořádala sportovní ples. Na jaře 1993 skončili mladší žáci 10. a starší žáci 6.,dorost obsadil 6.místo v okresním přeboru, muži „B“ skončili v 3.třídě poslední (11.) a muži „A“ skončili také 11. Po této části sezóny bylo „B“ mužstvo zrušeno.

První akcí roku 1994 pořádanou TJ Horní Újezd se stal 2.ledna 1994 tradiční turnaj ve stolním tenise. 29.ledna 1994 se uskutečnila výroční schůze TJ Horní Újezd, kde byl zhodnocen celý rok. V TJ Horní Újezd se vyskytly velké finanční problémy, špatná situace u mužstva mužů a také práce výboru TJ Horní Újezd byla zhodnocena jako špatná. Z tohoto důvodu byl zvolen výbor nový, jeho předsedou se stal Bohumil Novák. 12.února 1994 uspořádala TJ Horní Újezd druhý sportovní ples. Pro jarní část fotbalových soutěží ročníku 1993/94 se činovníkům TJ Horní Újezd podařilo sehnat řadu nových sponzorů a k týmu mužů nového trenéra – Edu Portlíka z Litomyšle. Pod povrchem hřiště byl položen kabel za účelem elektrického zavlažování hřiště vodou z řeky Desné. TJ Horní Újezd také v roce 1994 uspořádala první ročník nohejbalového turnaje O putovní pohár starosty obce. Po jarní části fotbalových soutěží roku 1994 zvítězili muži v okresním přeboru Svitavska, dorost ve své kategorii v okresním přeboru Svitavska skončil druhý. Rok 1994 zakončila TJ Horní Újezd Štěpánskou zábavou pořádanou v Kulturním domě Horní Újezd. 29.prosince podepsala TJ Horní Újezd smlouvu se společností Sazka a.s., která dodala barevné plakáty na fotbalová utkání. Tyto plakáty byla TJ Horní Újezd povinna vylepovat. Obdržená částka byla 10600Kč.

Rok 1995 začal pro TJ Horní Újezd výroční schůzí 4.2.1995. V této době měla TJ Horní Újezd 184 členů a výše majetku činila 234000 Kč. Hráči družstva mužů se v zimě 1995 zúčastnili fotbalového soustředění v Martinicích. Další sportovní ples uspořádala TJ Horní Újezd 25.února 1995. Fotbalové jaro roku 1995 dopadlo nejlépe pro družstvo mužů, kteří postoupili do I.B třídy. Trenérem mužů byl v té době Eda Portlík z Litomyšle. O postup bojovali i dorostenci, ale ti však skončili v okresním přeboru Svitavska na druhém, nepostupovém místě. Žákům se naopak příliš nevedlo a sestoupili z krajské soutěže. V letní přestávce roku 1995 byla stará garda pozvána na turnaj do Janova, kde v tomto turnaji zvítězila. Také došlo ke změně trenéra u fotbalového družstva mužů – Eda Portlík odstoupil a jeho nástupcem se stal člen TJ Horní Újezd Zdeněk Bednář. Po podzimní části fotbalových soutěží sezóny 1995/96 obsadilo družstvo mužů TJ Horní Újezd 13. místo v IB. třídě, dorost vyhrál podzimní část okresního přeboru. Na naprostý závěr roku 1995 uspořádala TJ Horní Újezd Vánoční turnaj ve stolním tenise a Štěpánskou zábavu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *